Sådan passer jeg på dine personoplysninger:

Denne hjemmeside ejes af Charlotte Hyldgaard, kildevanggårdsvej 6, 4000 Roskilde, mail@charlottehyldgaard.dk,

CVR: 29657793

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Kategorier af personoplysninger

Jeg lagrer og anvender almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig gennem tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier

Behandlingsgrundlag

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

De eneste persondata, som jeg indsamler er din mail, telefonnummer og dit navn til brug i bookingsystemet og for at sende dig nyhedsbreve, inspiration og tilbud. Mit booking, mail og kalendersystem hedder EasyMe og opfylder den gældende persondatalov. Og du vil blive bedt om at give samtykke til, at jeg opbevarer dine data til dette formål.

Herudover kan jeg have brug for dine kontaktoplysninger, når jeg skal sende dig en faktura.

Til dette brug anvender jeg regnskabsprogrammet Economic, som også overholder gældende persondatalov.

Jeg opbevarer ikke journal med personfølsomme data, tager jeg noter under vores samtaler, er det udelukkende til brug for min hukommelse 😉 Og disse noter makuleres efter samtalen.

Når du sender mig en besked enten her via kontaktformularen eller via mit mailprogram, bør du være opmærksom på, hvilke oplysninger du vælger at dele. Jeg sletter dog løbende mails.

Kommentarer under blogindlæg kan til enhver tid slettes efter henvendelse til mig.

Opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid henvende dig til mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger, som jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Dataopbevaring og sletning af data

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Alt i alt så passer jeg på dine data på helt samme vis, som jeg møder dig, respektfuldt og ordentligt.

Kærligst Charlotte